Strokovna skupina DZ

Ustavna komisija Državnega zbora se je 7. maja 2015 lotila razprave o predlogu ustavnih sprememb, ki bi omejile obseg financiranja programov zasebnih šol. Socialni demokrati so februarja 2015 skupaj s strankami DeSUS, ZL in ZaAB v proceduro vložili predlog sprememb ustave, ki bi omejile obseg financiranja programov zasebnih šol. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v imenu predlagateljev poudaril, da je znanje javno dobro in da je odgovornost vsakokratne oblasti, da zagotovi kakovostno izobraževanje. Doslej je po njegovih besedah veljalo, da je zasebno šolstvo bogatilo in ne siromašilo javnega. Odločitev ustavnega sodišča, da je zakonodaja v nasprotju z ustavo, ker določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v višini 85 odstotkov, to razmerje med javnim in zasebnim po Hanovi oceni ruši.

Na Ustavni komisiji DZ je bil v nadaljevanju sprejet sklep o ustanovitvi Strokovne skupine, ki je dobila nalogo, da preuči predlog SD za spremembo in dopolnitev 57. člena Ustave Republike Slovenije, s katerim bi uredili, da se osnovno izobraževanje v javnih šolah financira iz javnih sredstev, osnovno izobraževanje v zasebnih šolah pa se lahko sofinancira v omejenem obsegu, pod pogoji in v višini, kot to določa zakon. V Strokovno skupino za financiranje osnovnega šolstva so bili 8. junija 2015 imenovani Dino Bauk, dr. Franc Grad, dr. Zdenko Kodelja, dr. Rajko Pirant, mag. Majda Potrata, dr. Magdalena Šverc in dr. Ivan Štuhec. Na svoji prvi seji je strokovna skupina za poročevalca določila dr. Rajka Pirnata. Strokovna skupina je predlog SD za dopolnitev ustave obravnavala, vendar kljub podrobni obravnavi ni uspela oblikovati enotnega mnenja o predlogu.

Namesto tega je sredi januarja 2016 Ustavni komisiji Državnega zbora v proučitev predlagala ureditev, s katero bi določili, da mora država zasebno osnovno šolo financirati iz javnih sredstev samo takrat, kadar osnovnošolskega izobraževanja ni mogoče zagotoviti preko javne šole. V njem je zapisano, da strokovna skupina predloga SD, DeSUS, ZL in ZaAB ne podpira, da pa komisiji v proučitev podaja svoj predlog. Po njem bi v Ustavo Republike Slovenije namesto zdajšnjega stavka “Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev” zapisali stavek “Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev v obsegu, da je vsakomur zagotovljena osnovnošolska izobrazba”. S tem bi po navedbah skupine določili, da se mora zasebno osnovno šolo financirati iz javnih sredstev samo takrat, kadar ni mogoče osnovnošolskega izobraževanja zagotoviti preko javne šole.

Kot je v poročilu navedel dr. Pirnat, skupini glede vprašanj, o katerih je presojala, ni uspelo oblikovati enotnega mnenja, zato končna sklepa izhajata iz minimalne večinske podpore štirih od sedmih članov skupine. Predlog, da mora država financirati zasebne osnovne šole le, kadar osnovnošolsko izobraževanje ni mogoče v javni osnovni šoli, je predlagal član skupine dr. Franc Grad, podprli pa so ga Dino Bauk, mag. Majda Potrata in dr. Zdenko Kodelja, proti temu predlogu pa so bili dr. Rajko Pirnat, dr. Ivan Štuhec in dr. Magdalena Šverc. Ustavna komisija Državnega zbora o tem predlogu zaenkrat še ni odločila.

Mnenje-strokovne-skupine-DZ-15-01-2016
Prenesi v .pdf